סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

קול קורא לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות

משרד האנרגיה והמועצה לבנייה ירוקה מפרסמים קול קורא לבניית תכניות לאיפוס אנרגיה ברשויות מקומיות זאת במסגרת מיזם משותף. הקול קורא פונה לרשויות מקומיות באשכול סוציואקונומי  1-6 בהן 20,000 תושבים ומעלה, להגיש בקשה להשתתפות בתהליך מובנה להכנת תכנית פעולה לאיפוס אנרגיה במבנים בבעלות הרשות. הקול הקורא מהווה הזדמנות לרשות המקומית לקדם  נושא זה בתחומה.

יובהר כי קול קורא זה עוסק בבקשות לתקצוב פרויקט תכנון בלבד ולא לביצוע הפרויקט. אין בתקצוב תכנון במסגרת המיזם המשותף להבטיח קבלת תקצוב לביצוע הפרויקט בעתיד.

רשויות אשר יתוקצבו במסגרת הקול הקורא, ילוו על ידי צוות מקצועי, תוך הקניית ידע וכלים חדשניים על סמך הניסיון בתחום זה בישראל ובעולם. במסגרת התהליך יקבלו הרשויות המקומיות תמיכה באמצעות מלווה פרויקט שילווה את התהליך מבחינה ניהולית ומקצועית וידאג לעמידה באבני הדרך. כמו כן, יקבלו הרשויות שעות ייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים כגון יועצי אנרגיה וכלכלנים. כן יקבלו הרשויות תמיכה באמצעות הנגשת ידע שתכלול, בין היתר, ימי עיון, סמינרים פיזיים ומקוונים עם טובי המרצים, סדנאות יומיות ומפגשי חשיפה של התכניות.

מועד אחרון להגשת טופס השתתפות הינו ה-29.05.2022

אנו קוראים לראשי הרשויות הרלוונטיות להיענות להזדמנות זו ולהשתתף בתהליך פורץ דרך, המקנה לרשות מסגרת עבודה הכוללת אבני דרך, יעדים ומתודולוגיה בדרך לאיפוס אנרגטי במבנים בבעלות הרשות.

יש למלא את טופס ההרשמה בלינק הנ"ל ואת כל הנספחים המפורטים מטה, אשר הרשות נדרשת למלא ולהגיש בפורמט PDF למייל: tal@ilgbc.org  *

על המגישה לוודא שאכן התקבלו כל המסמכים בטל': 0532747141

טופס הרשמה | קול קורא | נספחים | מסמך שאלות ותשובות


 

 

עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה