סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

תקנון האתר

שימוש במידע המוצג באתר- כללי
אתר זה הוקם כדי לספק לציבור שירות של אספקת מידע בנוגע לפעילותה של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בפרט ונושאים שונים בתחום הבנייה הירוקה בכלל, בהתאם למפורט בגוף האתר. כל זאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר גולש באתר או עושה שימוש בשירות ובמידע שהוא מספק. השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
המונח "בעלי האתר" משמעו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, או כל גוף נוסף אחר שיפורט בדף הבית של האתר, אשר מפעיל/ים ומתחזק/ים את האתר.

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים על החומר המתפרסם באתר, לרבות טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, הם של בעלי האתר, וכן, במידה והדבר צויין במפורש, של גורמים אחרים שהעבירו לבעלי האתר חומר לצורך בפרסומו באתר. השימוש בחומר שבאתר ייעשה אך ורק בכפוף לקבוע בתנאים אלה.

שימוש בחומר המופיע באתר
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן למטרות לימוד עצמי, מחקר, סקירה ודיווח עיתונאי, תוך ציטוט חלקי וסביר מתוך החומר והמידע המופיע באתר, תוך איזכור המקור כאמור, לרבות העתקה של מפות ותמונות, אך בלי להכניס בחומר זה שינויים כלשהם או לעוותו, לסלפו או לפגום בו בכל דרך שהיא.
על המשתמש להימנע מכל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המופיע באתר, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
על המצטט מן האתר לציין את המקור לציטוט, לרבות אם מדובר בגורם אחר שמוזכר כבעל הזכויות או כמקור למידע המצוטט.
אסור למשתמש לעשות בחומר המופיע באתר כל שימוש מסחרי, אלא ברשות בעלי האתר.

צילומים 
זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה אלא אם לצד התמונה מופיע איזכור מפורש של שם הצלמ/ים. כל שימוש בצילומים אלו אפשרי אך ורק תוך איזכור מקור הצילום: "המועצה הישראלית לבנייה ירוקה"; שימוש בתמונות בהן מופיע שם הצלם יעשה אך ורק ברשות בעלי האתר.
אין לבצע בצילומים אלו שימוש מסחרי כלשהו, אלא באישור בכתב של בעלי הזכויות כאמור.

קישורים לאתרים אחרים
באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לבעלי האתר כל אחריות בנוגע לחומר המופיע באתרים המקושרים או לתוכנם של אתרים אלו.

אחריות
למרות המאמץ לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין מפעילי האתר מתחייבים לדיוקו המלא של המידע המופיע בו, והם לא ישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הינם על אחריותו הבלעדית, והכניסה והשימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש אתר זה נבנה ומופעל כשירות לציבור הרחב. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע פרטני על פעילות המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ובנוסף מידע כללי רחב בנושא הבנייה הירוקה. לפיכך, אתר זה, לרבות קישורים הכלולים בו לאתרים אחרים, אינו בא במקום יעוץ מקצועי, ואין להסתמך עליו לצורך כלשהו מעבר לקבלת מידע כללי.

למען הסר ספק יובהר שמפעילי האתר לא ישאו באחריות לכל תוצאות השימוש בחומר שבאתר, לרבות טעויות או שגיאות שיכללו בחומר המתפרסם בו – אם יהיו כאלה – וכל שימוש כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד. למפעילי האתר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמשים או לצדדי ג' כלשהם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר, ו/או אשר הגישה אליו היא באמצעות האתר, הקישורים, ו/או מנוע החיפוש.
מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בשל כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או בשל וירוסים כתוצאה מהשימוש באתר.

ביצוע תשלומים בכרטיסי אשראי
באמצעות אתר זה ניתן לבצע תשלומים של דמי חבר, אירועים והכשרות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה בכרטיסי אשראי.

השימוש באתר לצורך זה מוגבל למי שגילם מעל שמונה עשרה שנים בלבד. שימוש בכרטיס אשראי באחריות בעל הכרטיס בלבד.

התשלומים שנעשים באמצעות אתר זה נועדו למטרה המוגדרת בו בלבד, ואינם לצורך קבלת תמורה כלשהי בטובין או בטובת הנאה.

סליקת התשלומים באתר מבוצעת ע"י צד שלישי, ואין בעלי האתר נושאים בכל אחריות לסליקה.
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה מתחייבת שלא לפגוע בפרטיות מבצעי התשלום באמצעות האתר, ולפעול בכפוף למלוא הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

ביטול עיסקת תשלום שנעשית באמצעות אתר זה יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

דף התשלום באתר מאובטח על ידי תקן אבטחה PCI DSS Level-1.

תחולת דינים וסמכות שיפוט
למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה תקפות לדין הישראלי לרבות שינוייו מעת לעת.
סמכות השיפוט בתביעות בנוגע לכל ענין המוסדר או נוגע לאתר זה, תוכנו, השימוש בו והתשלומים שנעשים באמצעותו, תהיה מסורה לבית המשפט בתל אביב.

עידכון תנאי השימוש
מפעילי האתר יכולים לשנות את תנאי השימוש בו מעת לעת בהתאם לצורך, ועל המשתמש באתר לוודא כי ידוע לו הנוסח העדכני של תנאי השימוש. הנוסח המחייב של תנאי השימוש הוא זה שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

לדיווח על תכנים לא ראויים ותקלות נא לפנות אל info@ilgbc.org

 

עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה