סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

כל מה שרצית לדעת על התקנה לחיוב בנייה ירוקה

ב1.9.23 נכנסה הפעימה השנייה של התקנה המחייבת עמידה בתקן בנייה ירוקה – ת"י 5281 בכל הארץ.
כזכור, הפעימה הראשונה נכנסה לתוקף במרץ 2022 וכללה בניינים מכל היעודים מגודל מסוים.
הפעימה הנוכחית מצרפת בניינים נוספים בקנה מידה יותר קטן לדרישה לעמידה בתקן.

מצגת הסבר על התקנה

מכתב של המשרד להגנת הסביבה לגבי הפעימה השנייה

מה היא התקנה החדשה בנושא בנייה ירוקה?
התקנה החדשה הינה תקנה ארצית שמחייבת את כלל הבנייה בארץ לעמוד בדרישות התקן  הישראלי לבנייה ירוקה (ת"י 5281) ברמה של כוכב אחד לפחות. התקנה תחויב באופן הדרגתי החל ממרץ 2022 עד ספטמבר 2023 בהתאם לייעוד המבנה (מגורים, משרדים, בתי מלון ועוד).

מה כולל התקן הישראלי לבנייה ירוקה ומהו כוכב אחד?
התקן הישראלי לבנייה ירוקה הינו תקן שמטרתו בנייה ידידותית לסביבה ובריאה למשתמש המעודדת חסכון במשאבים לרבות צריכת חשמל ומים, מיחזור פסולת, ומשפרת את תנאי המחייה בבניין.
התקן הוא מקיף וכולל קריטריונים ממגוון נושאים ודיסציפלינות המחולקות לפרקים: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים, בריאות ורווחה, פסולת, תחבורה, ניהול וחדשנות.
באמצעות התקן הישראלי לבנייה ירוקה ניתן לדרג את מידת השפעתם של בניינים על הסביבה. דירוג הבסיס של מבנים על פי התקן לבנייה ירוקה הוא כוכב אחד, ועל מנת להגיע לדרישה זו, יש לתכנן את הבניין כך שהוא יצבור 55 נקודות לפחות, טרם אכלוס המבנה.

בתקן ניתן לצבור עד 5 כוכבים, להלן הניקוד הנדרש עבור כל דירוג על פי דרישות התקן:

מתי תיכנס התקנה לתוקף ועבור אילו סוגי מבנים?
התקנה תכנס לתוקף בשתי פעימות עבור ייעודים שונים בהתאם להיקף הבנייה כפי שניתן לראות בטבלה:

פעימה ראשונה: 1 במרס 2022לדוגמא: מבני משרדים, מסחר ואכסון תיירותי מעל 5000 מ"ר יחויבו לעמוד בדירוג של כוכב אחד כבר במרץ 2022. כך גם מבני מגורים רבי קומות, בתי חולים מעל 3000 מ"ר, מרפאות, מבני התקהלות ציבורית ומוסדות חינוך להשכלה גבוהה מעל 1000 מ"ר. בתי ספר וגני ילדים לא יחויבו בכוכב, אבל יצטרכו לעמוד בניקוד של 40 נק' לפי התקן.

פעימה שניה: 1 בספטמבר 2023
בפעימה השנייה, החל מספטמבר 2023, יחויבו בכוכב אחד מבני מגורים בבנייה רוויה, מבני תיירות בגודל של 1,200 עד 5,000 מ"ר ומבני משרדים ומסחר בין 1000 ל- 5000 מ"ר, כמפורט בטבלה:


כיצד תיבדק העמידה בדרישות התקן?
העמידה בדרישות התקן נבדקת ומאושרת ע"י מעבדה מוסמכת (מעריך בלשון התקן) בהתאם לדרישות שקבע המשרד להגנת הסביבה. המבנה יידרש להוכיח עמידה בשני שלבי הערכה הבאים:
* תנאי לקליטת בקשה להיתר בנייה של המבנה על סוגי שימושיו | הוא הגשת אישור מעבדה בדבר עמידה בשלב מקדמי לרשות הרישוי.
* תנאי לקליטת בקשה למתן תעודת גמר | הגשת אישור מעבדה בדבר עמידה בשלב ב' לרשות הרישוי.

משיקולים של הפחתת נטל רגולטורי, אין צורך להגיש אישור שלב א' הקיים כחלק מהליכי הרישוי. יחד עם זאת יודגש כי שלב זה מהווה שלב הכרחי מדרישות התקן ותכליתו אישור בדבר עמידת התכנון בהוראות התקן, והוא יוסיף להיבדק ע"י המעבדות ולהימסר למזמין הבדיקה כחלק מדרישות התקן.

אלו הגדרות נוספות ניתן למצוא בתקנה?
מבנה מעורב שימושים –
 תידרש עמידה לכל הפחות בדירוג של כוכב אחד לכל ייעוד אם שטח הבנייה של כלל הייעודים במצטבר הוא 5,000 מטרים לפחות.
שינויים ותוספות – התקנות יחולו גם על כל שינוי או תוספת לבניין קיים טעון היתר (לפחות 100 מ"ר). בייעוד מגורים, גם אם התוספת היא על בניין שאינו ירוק, התקנה תחול אם שטח התוספת הוא בשיעור של 50% ומעלה משטח הבניין הקיים.
תקן LEED התקנה מאשרת חלופת תקן LEED בייעודי מסחר, משרדים והתקהלות ציבורית.

האם התקן הישראלי לבנייה ירוקה כולל בתוכו הפנייה לתקנים נוספים?
כן, התקן הישראלי לבנייה ירוקה הוא מעטפת להוראות, להנחיות ולתקנים נוספים הקשורים בבנייה ירוקה, העיקריים שבהם:
ת"י 1045התקן להנחיות תרמיות למבנים.
ת"י 5282התקן לדירוג אנרגטי של מבנים.
ת"י 6210 התקן לאיכות אוויר במבנים.

האם ישנם מבנים שנבנו על פי התקן בישראל?
מבנים רבים נבנו בישראל על פי תקן הבנייה הירוקה ומספר ערים בישראל דורשות את התקן החל משנת 2013 (אימוץ דרישות התקן על ידי פורום ה- 15) .
ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה רשימה של המבנים הירוקים בישראל וכן את התפרוסת של מבנים ירוקים בישראל.
ניתן לראות בקישור הבא דוגמאות לפרויקטים מעוררי השראה בבנייה ירוקה:
11 פרויקטים מעוררי השראה בבנייה ירוקה שיצא ע"י המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
וכן בחוברת למבני חינוך מעוררי השראה שנבנו על פי דרישות התקן הישראלי לבנייה ירוקה.

היכן אפשר ללמוד על דרישות התקן?
ניתן ללמוד בהרחבה על המהות, המבנה, הניקוד והדירוג, וכן על תנאי הסף ודרישות התקן במדריך הטכני שפרסם המשרד להגנת הסביבה.

עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה