סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה
תל-אביב
שעות פעילות 9:00-15:00
הרשמה
שתפו ברשת

קורס מקצועי סוקרים 2022

הצטרפו ושריינו את מקומכם בקורס המקצועי המכשיר סוקרים לבנייה ירוקה ע"פ ת"י 5281

תחילת הקורס המעמיק; אוקטובר 2022 + קורס מבואות; ספטמבר 2022 | מנהלת מקצועית – הדס פאר

המחזור הרביעי של קורס ההכשרה מתקיים במסגרת המיזם המשותף של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

הצורך בשטח גובר להגדלת היצע אנשי מקצוע שיוכלו לבצע בדיקות מעמיקות בהתאם לדרישות תקן 5281, סקירה ובדיקת מבנים על פי אמות מידה אחידות ומקצועיות. זאת בהתאמה לדרישות המשרד להגנת הסביבה ולהנחיות שאושרו על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1403 בנושא קידום בנייה ירוקה ולאור התרחבותו הצפויה של השוק עם כניסתן לתוקף של התקנות המחייבות בבנייה בת קיימה[1], הוטל על המשרד להגנת הסביבה לפעול להרחבת מספר אנשי המקצוע אשר יעסקו בבדיקה ובסקירה של מבנים המתוכננים ונבנים על פי תקן בנייה ירוקה, ושנבדקת התאמתם לת"י 5281 במסגרת פעילותן של המעבדות המאושרות לבדיקה.

תחום הבנייה הירוקה הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מענף הבנייה. השנה הפך התקן הישראלי לבנייה ירוקה כמחייב בחוק התכנון והבנייה, ואיתו גובר הצורך באנשי מקצוע.
אחד התפקידים המשפיעים ביותר על התקן הישראלי לבניה ירוקה הוא בדיקת הפרויקטים על-ידי מעבדות מאושרות, באמצעות סוקרים שמהווים גורם מקצועי לבחינת עמידה בדרישות התקן ובתנאיו.
הסוקרים בודקים פרויקטים משלב התכנון המקדים ועד לביצוע סיורים באתרי הבנייה.

הקורס יקנה את הידע הבסיסי הנדרש לביצוע עבודת בדיקה וסקירה על פי תקן ת"י 5281. יוענק למשתתפים ידע מעמיק בכל תחומי התקן מנקודת מבטו של הגורם הבודק, תוך שימת דגש על הנושאים הבאים: זיהוי של מהימנות הראיות, כללים לאיסוף וזיהוי מידע ונתונים נדרשים, עריכת מבדק מהימן, ניהול סיכונים בבדיקה, קריטריונים לשמירה על טוהר הבדיקה ועוד.

קהל היעד:
הקורס מיועד לאדריכלים, למהנדסים, להנדסאים, לבודקים בתחומי תקינה משיקים ולאנשי מקצוע מתחום הבנייה, ו/או לאנשי מקצוע שיש להם ניסיון ממשי בליווי וייעוץ פרויקטים של בנייה ירוקה המעוניינים להתמחות בתחום הבדיקה וההתאמה של מבנים לתקן בנייה ירוקה, בהתאם למפורט בתנאי הסף.

מועמדים שאינם בעלי רקע מוקדם בתחום הבנייה הירוקה ידרשו להצטרף לקורס מבואות, שבסופו יתקיים מבחן לכלל נרשמי קורס הבודקים. ארק מי שאינם עומדים בתנאי הסף המקצועיים מחויבים להירשם לקורס המבואות כתנאי להרשמה לבחינה.

רק מי שאינם עומדים בתנאי הסף המקצועיים מחויבים להירשם לקורס המבואות כתנאי להרשמה לבחינה.

מועד אחרון להגשת טופס השתתפות הינו ה-10.08.2022יש למלא את טופס ההרשמה בקישור המצורף מטה ואת כל הנספחים המפורטים בטופס הקול קורא, ולהגיש בפורמט PDF למייל: Einat@ilgbc.org  *על המגיש.ה לוודא שאכן התקבלו כל המסמכים במייל/ טל': 0547514317

בהצלחה רבה !

מסמכים רלוונטים

סגירה
הרשמה
קורס מקצועי סוקרים 2022
  • מלאו את הפרטים הבאים על מנת להרשם
    wait
    * מילוי שדות חובה
    המשך לתשלום
עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה