סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

שכונות בנות קיימא

שכונות בנות קיימא

מהי שכונה בת קיימא (שכונה ירוקה)?

קנה המידה השכונתי מכיל מרכיבים רבים המכתיבים את אורח החיים ומשפיעים על איכות החייםעל המערכות הטבעיות ועל צריכת משאבי הטבעשכונה בת קיימא מושתתת איזון בין ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכלייםבנושאי סביבה זוכים לדגש היבטים כגון שמירה על הטבע, ניצול יעיל של הקרקע, חיסכון והתייעלות בנושאי אנרגיה ומים, מניעת מפגעים וזיהומים, הפחתת הנסועה הפרטית ועידוד השימוש בתחבורה חליפיתותכנון המבקש לשפר את רווחת התושבים. בנושאים חברתייםקהילתיים זוכים לדגש הצורך במתן תחושת שייכות, עידוד פעילות אזרחית, שיתוף הציבור בניהול ובתכנון וקיומו של מגוון אנושי. בנושאים כלכלייםמסחריים זוכים לדגש עקרונות כגון עירוב שימושי קרקע, יצירת מגוון תעסוקתי בשכונה, פיתוח הכלכלה המקומית ועידוד של עסקים מקומיים.

תקנים וכלי מדידה לשכונות בנות קיימא בעולםהטמעת קיימות בשלבי התכנון והפיתוח

תקנים וכלי מדידה המתייחסים לקנה המידה השכונתי פותחו החל משנות האלפיים מתוך הכרה בהשפעה המכרעת של קנה מידה זה על חסכון במשאבים וביסוס דפוסי פיתוח ברי קיימא. בארה"ב ובקנדה נבנו מאות פרויקטים ירוקים בקנה מידה שכונתי שהוסמכו באמצעות כלי המדידה לשכונות של המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה, הLEED ND. בבריטניה, שוודיה ומדינות אירופאיות נוספות נבנו עשרות פרויקטים ירוקים שהוסמכו באמצעות הBREEAM Communities של הארגון האנגלי BRE. ובאוסטרליה נבנו עשרות פרויקטים שהוסמכו באמצעות ה– Green Star Communities שהינו כלי המדידה של המועצה האוסטרלית לבנייה ירוקה

פרויקט פיתוח כלי מדידה לשכונות בנות קיימא בישראל

בשלב הראשון נכתב מסמך עקרונות לשכונות בנות קיימא בישראל אשר שימש מסגרת התייחסות כוללת והוליסטיתמסמך העקרונות כלל ניתוח של מושג השכונההגדרה של מהי שכונה מקיימתהגדרת הנושאים להתייחסות בשכונה מקיימת וניסוח עקרונות לתכנוןלפיתוח ולניהול שכונתי מקייםכתיבת המסמך נעשתה תוך קיום הליך שיתופי רחב במסגרתו התקיימו מספר סדנאות וימי עיון שבהם השתתפו עשרות מומחיםובליווי ועדת היגוי בה היו שותפים ארגוני סביבה וחברה מובילים (השלאדם טבע ודיןמרחבועיריית תל אביביפו

בשלב השני נוצרה שותפות בין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון לפיתוח ולכתיבה של כלי מדידה ישראלי לשכונות בנות קיימאתהליך העבודה כלל עשרות מפגשים ושיחות עם אנשי מקצועאנשי אקדמיה ומקבלי החלטות בתחומים השונים המרכיבים את כלי המדידה וכן סדנאות עבודה

בשנת 2016 הושקה גרסת הבטא של כלי המדידה שכונה 360°.

לאתר האינטרנט שכונה 360° לחצו כאן

לכלי המדידה שכונה 360° בנייה חדשה, גרסה 1.0 לחצו כאן

 

 

שתפו ברשת
עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה