סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

מיפוי האמצעים והשיטות המיטביים ליישום בנייה ירוקה לפי סעיפי ת"י 5281 בבנייה רוויה

בנייה רוויה למגורים הינה סוג הבינוי השכיח ביותר המוגש כיום למכון התקנים לצורך התעדה על-פי התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281. מתוך 54 בניינים שהוגשו לתהליך ההתעדה בשנים 2013-2012 ,מספר מבני המגורים בבנייה רוויה הינו 30, כאשר נכון לינואר 2014 טרם הוסמכו בנייני מגורים על פי התקן. למרות כי מדובר בסוג הבינוי השכיח ביותר במסגרת תהליכי ההסמכה לבניין ירוק, כמות זו קטנה יחסית למספר התחלות הבנייה של בנייני מגורים בעלי 8 קומות ומעלה ביוזמה פרטית באותן שנים, אשר כללה כ- 27,400 מבנים המהווים 40% מסך כל התחלות הבנייה של בנייני מגורים בישראל בשנים אלו.

לקורסים בנושא ולהכשרות נוספות לחצו כאן

הנחת העבודה במחקר זה היא כי אחד החסמים העיקריים בגינם יזמים פרטיים נמנעים מאימוץ הבנייה הירוקה היא התפיסה כי דרישות התקן מורכבות, יקרות, ובנוסף, דורשת שינויים במערך ההחלטות והפעולות הרגילות בחברה היזמית ועל כן מעכבות את תהליך התכנון, הרישוי והבנייה. בנוסף, התהליך הבירוקרטי של התעדת התקן במכון רישוי מהווה גם הוא סיבה לחשש להיווצרות עיכובים בסיום הפרויקט, ומוסיף ממד של חוסר וודאות אשר אותו נוהגים לחשב בתמחור עלויות הבניין. כל אלו מתווספים לכשל שוק בולט הקיים בבנייה ירוקה למגורים, בה היזם משקיע את העלות הנוספת בבינוי אך אינו נהנה מהתועלות והחסכונות הצפויים להתקבל במשך שנים רבות כתוצאה מהבנייה הירוקה. למרות אחוזי ההתעדה הנמוכים של רבי קומות למגורים בשנים האחרונות, הצפי הוא כי בשנים הקרובות יעלה משמעותית מספר המבנים המובאים להתעדה. הסיבה העיקרית היא החלטת "פורום 15" ה 5 מיוני 2013 לאמץ את התקן לבנייה ירוקה כתקן מחייב בערים החברות בפורום. במסגרת ההחלטה נקבע כי החל מינואר 2014 יחויבו בנייני מגורים מעל 15 קומות בעמידה בדרישות התקן ברמת כוכב אחד ובשנת 2015 ברמת שני כוכבים.

מטרת המחקר היא לבחון את ההיתכנות ליישום דרישות התקן בבניה רוויה למגורים ואת המשמעויות הנגזרות מכך ליזם. תוצרי המחקר כוללים בין היתר:

1. אסטרטגיית ניקוד בסיסית לעמידה בדרישות התקן אשר יכולה להוות מפרט בסיס ליזם אותו הוא יכול לשנות בהתאם לתרבות הארגונית הנהוגה בארגונו ולנסיבות בהן נבנה הבניין.

2. מיפוי תחומי הפעולה העיקריים הנדרשים לצורך התעדה וכן את החסמים הקיימים בתקן ביישום אסטרטגיית הניקוד המוצעת.

למסמך המלא לחצו כאן

שתפו ברשת
עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה