סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

קול קורא להדגמת בנייה מאופסת אנרגיה עבור חוברת מקרי מבחן למבנים מאופסים

ממשלת ישראל הציבה יעדים בתחום האנרגיה לשנת 2030: התייעלות באנרגיה בשיעור של 18% וייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 30%. בנוסף, גובשה תכנית פעולה לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בהתאם להחלטת ממשלה 3269 מיום 17.12.2017.

איך זה קשור אליכם ואל הקול קורא?

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בליווי של משרד האנרגיה גאים להזמין אתכם להציג מבנים מאופסי אנרגיה שתכננתם במסגרת חוברת מקרי מבחן. ניתן להגיש מבנים שאוכלסו או שנמצאים בתכנון מסוג הייעודים הבא: מבנה מגורים (בית קרקע פרטי, מבנה מגורים בנייה רוויה 3-5 קומות), משרדים, מבני חינוך, מבני ציבור ומבני מסחר. על המבנים המשתתפים לעמוד בתנאים למבנה מאופס באנרגיה כפי שהוגדרו במסמך הגדרות ושיטות חישוב שהוציא משרד האנרגיה.

אם המבנה שתכננתם יעיל מאוד בצריכת אנרגיה, או מתוכנן להיות כזה, או אם בנוסף אתם מתכננים לייצר אנרגיות מתחדשות בשטח המבנה, אנא עברו על פרטי הקול קורא והגישו את המסמכים הנדרשים.

המבנים שייגשו להשתתפות בקול הקורא יפורסמו, בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי, בחוברת מעוצבת של מקרי מבחן חלוציים שתפרסם המועצה לבנייה ירוקה בשני מסלולים:

  1. מסלול תפקוד – מבנים שבנייתם הסתיימה והם אוכלסו לפני ינואר 2020 (התקבל טופס 4 לפני ינואר 2020). 
  2. מסלול תכנון – תוכניות שקיבלו היתר בנייה

התהליך יקנה לכם גם היכרות עם מסמך הגדרות ושיטות חישוב של משרד האנרגיה למבנים מאופסים, כמעט מאופסים, או מוכנים לאיפוס. כך גם תוכלו לסייע בקידום היעדים לייצור אנרגיות מתחדשות, התייעלות, והפחתת פליטות גזי חממה.

בעלי מבנים או צוותי תכנון המעוניינים לקחת חלק בקול קורא, יגישו טופס מועמדות למועצה הישראלית לבנייה ירוקה הכולל פרטים כלליים על המבנה בהתאם לטופס הגשה שלב א'.
ניתן להגיש עד תאריך ה-25.3.2021 למייל: Beny@ilgbc.org

הנחיות להגשת מועמדות מפורטות בקול קורא

עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה