סגירה
צרו איתנו קשר

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
יגאל אלון 120, תל-אביב 6744326
טל 03-7365498 | פקס 03-7365496
info@ilgbc.org

* שדות חובה
שליחה

בנייה ירוקה בישראל 2018 - 11 פרוייקטים מעוררי השראה

 

מטרת החוברת
הבנייה הירוקה בישראל נמצאת בצמיחה. חלפו כ- 6 שנים מאז הושק התקן הישראלי לבנייה ירוקה במסגרתו המורחבת ומאז נבנו על פיו מאות מבנים בישראל, לצד מבנים ירוקים שנבנו ודורגו על ידי כלי הערכה בינלאומיים כדוגמת ה- LEED האמריקאי.
הבניינים הירוקים שנבנו בישראל הינם בפריסה גיאוגרפית רחבה, בייעודים שונים של מבנים (בתי ספר, משרדים, מגורים וכד') וכן ברמות יישום שונות של פרקטיקות בנייה ירוקה ושל חדשנות.
חוברת זו הינה פועל יוצא של מיזם משותף בין המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה, ומטרתה לקדם את הידע והעשייה בתחום הבנייה הירוקה ולעודד מצוינות. מקרי המבחן המוצגים כאן הינם מהמצטיינים בישראל, הושמו בהם אסטרטגיות וטכניקות חדשניות ומגוונות, והם מבטאים את ה-Practice Best בישראל.

בנייה ירוקה בישראל – מגמות מרכזיות
בנייה ירוקה מתמקדת בצמצום תשומות האנרגיה, המים ומשאבים נוספים הדרושים להקמת מבנים והפעלתם, ובכך היא תורמת לצמצום הנזקים הסביבתיים הקשורים בבנייה ובתפעול של מבנים. בנוסף, בנייה ירוקה מייצרת סביבת פנים בריאה ונעימה המקטינה  תחלואה של המשתמשים ומגדילה פרודוקטיביות בקרב עובדים ותלמידים. לאור כל זאת, הולכת וגוברת בישראל ההתעניינות בבנייה ירוקה, מרמת הממשלה והרשויות המקומיות ועד לרמת היזמים והצרכנים.
התפתחותו של תחום הבנייה הירוקה בישראל באה לידי ביטוי במגוון מישורים: במישור התכנוני, במישור הרגולטורי, ובמישור המחקר האקדמי והחוץ-אקדמי. מספר גדול של יזמים וחברות קבלניות בונה היום על פי תקנים של בנייה ירוקה, מספר אנשי המקצוע בתחום גדל ובמקביל מתרחב שוק המוצרים לבנייה ירוקה, והיצע החומרים והאסטרטגיות או טכניקות הבנייה.
מספר הולך וגדל של רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים אימצו למעשה את התקן לבנייה ירוקה ומחייבות בנייה על פי תקנים מוכרים.
ביולי 2014 התקבלה החלטת ממשלה לקידום בנייה ירוקה בישראל, אשר במסגרתה הוקצו 8.31 מיליון ₪ לקידום הבנייה הירוקה במשך שלוש שנים.
ביוני 2013 ,פורום 15 הערים העצמאיות, בהן מתגוררת 40% מאוכלוסיית ישראל, החליט כי משנת 2014 ובאופן הדרגתי, הבנייה בתחומי ערים אלו תהיה בנייה ירוקה עפ"י התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281. בינתיים הצטרפו להחלטה זו גם רשויות מקומיות נוספות שאינן חברות בפורום ה-15. כמו כן, גופים גדולים כגון מנהל הדיור הממשלתי ומשרד הביטחון החליטו כי כל בנייה חדשה תהיה על פי תקן לבנייה ירוקה.
מלאי המבנים כיום בישראל עומד על 1.1 מיליון (ללא יהודה ושומרון) ומתוכם מעל 70% הם מבני מגורים. מספר המבנים צפוי לגדול משמעותית בשנים בקרובות. התכנית האסטרטגית לדיור שאושרה על ידי קבינט הדיור הממשלתי בפברואר 2017 קובעת כי עד שנת 2040 יש לבנות לכל הפחות 5.1 מיליון יח"ד. יעדי התכנית מכתיבים צורך בבנייה של למעלה מ- 65 אלף יח"ד בכל שנה.

מבנה החוברת
החוברת מציגה 11 פרויקטים כאשר כל אחד מהם שופך אור על אסטרטגיות שונות של יישום בנייה ירוקה במבנים בייעודים שונים: משרדים, מגורים, מבני ציבור, מבני חינוך, תעשייה וחללי פנים. כל מקרה מבחן כולל התייחסות להיבטים רבים של הפרויקט, ובהם: הגורמים שהניעו לבנות בנייה ירוקה, האתגרים וההישגים המרכזיים בפרויקט, התובנות והלקחים העיקריים, האסטרטגיות שיושמו בנושאים כגון אנרגיה, בריאות, מים, פסולת, חומרים ותחבורה חלופית ויישום היבטים חדשניים או מקוריים בפרויקט.
מקרי המבחן נכתבו על ידי אנשי המקצוע שלקחו חלק בתכנון ובביצוע הפרויקט.

לקריאת החוברת

עיצוב ופיתוח: RSVP קרן ברכה האתר נוסד בסיוע קרן ברכה
סגירה
הרשמה לניוזלטר
הרשמה